O detoxech se často mluví, ale vy vlastně nevíte, k čemu je to dobré? Pojďme si o tom něco málo povědět… :)

Detoxikace (nebo také očista) organismu je proces, během kterého se tělo zbavuje nežádoucích látek. Tyto látky mohou být do organismu přijímány z vnějšího prostředí, popř. v něm mohou vznikat. Mnohdy se však jedná o látky toxické, tedy pro tělo škodlivé. Organismus je oslabený, schopnost jeho boje s nepříznivými vlivy je snížená a to se podepisuje na celkovém zdravotním stavu zvířete.

A kde se berou tyto škodlivé látky? Koně je přijímají ze znečištěného prostředí, v těle se hromadí po podávání léčiv, očkování či odčervení. Také při infekcích (bakterie, viry, parazité, plísně) se mnou do oběhu dostávat toxiny. Škodliviny však vznikají i při běžné přeměně živin.

Jakým způsobem se organismus očišťuje? V prvé řadě dochází k přeměně škodlivých látek na látky méně nebezpečné, které se budou snadněji vylučovat z organismu. To mají na starosti játra – hlavní továrna těla. Zde se mění živiny na tělem využitelnou formu, zde vzniká energie a stavební látky, zde je zásobárna složek zásadních pro bezproblémový chod organismu. Ale pokud jsou játra příliš zaneprázdněna bojem se škodlivými látkami, jsou omezeny tyto jejich životně důležité funkce.

Všechny látky, které do těla nepatří, je třeba vyloučit. Největší podíl na vylučování zplodin organismu mají ledviny. A aby zvládly vyloučit toxinů co nejvíce, musí jich k nim být co nejvíce dopraveno. Proto musí být v co nejlepší kondici i oběhový systém.

Ze zmíněného vyplývá, že stěžejními orgány při detoxikaci jsou játra, ledviny a krev. Pro optimální výsledek je proto důležité, aby při očistě nebyl žádný z nich opomenut a jejich spolupráce tak byla co nejúčinnější.

Očistu je nejlépe provádět na jaře a na podzim. Jedná se o takové dva zlomové přechody z období do období – období senné diety, zimy a většinou volnějšího režimu a období pastvy, tepla a tréninku. Koně mění srst, zvykají si na jiný režim. Na jaře se snaží nastartovat tělo k co nejlepším výkonům, na podzim se tělo z výkonů vzpamatovává. Dalším významným okamžikem pro zahájení očistné kůry je prodělaná léčba akutních či chronických stavů syntetickými preparáty (popř. i narkóza při operacích), jejichž zpracování organismus též ve zvýšené míře zatěžuje. I preventivní očkování a odčervování je významný zásah do rovnováhy. V neposlední řadě je detoxikace vhodná i pro koně obézní či vyhublé, schvácené, s často se opakujícími infekcemi, se sarkoidy, chronicky unavené… Prostě ve všech situacích, kdy je organismus vychýlen od fyziologického stavu.

Ale pozor! Jsou i stavy, ve kterých se detoxikace organismu nedoporučuje. Tím stavem je především březost – škodlivé látky jsou sice odváděny z těla klisny, bohužel však nejen do vnějšího prostředí, ale i přes placentu do těla hříběte, kde dochází k jejich hromadění a to může mít negativní dopad na jeho zdraví. Proto k očistě přistupte ještě před připouštěním klisny a připravte jí tak na následující zvýšenou zátěž organismu v podobě březosti.

Aby se tělo zvládlo očistit v co největší míře, je třeba ho v tom podpořit. Na trhu existuje mnoho přípravků, my nabízíme speciálně sestavenou bylinnou směs Na detoxikaci organismu, která se zaměřuje na všechny důležité stupně v procesu očisty :)

Tak co, nezasloužil by si Váš kůň detoxikační kůru? Neváhejte moc dlouho, ať nepropásnete ideální období na očistu!

Autor: MVDr. Lucie Košťálová